Opšta pravila

1. Vlasništvo nad sadržajem kodom i dizajnom


Internet portal Čivijaš radio Šabac sa svim svojim pod sajtovima, domenskog i poddomenskog tipa (u daljem tekstu i odnosu na ovaj oglasnik: ,,oglasi015") i njegov celokupan sadržaj – tekst, slike, audio i video materijal i bilo koji drugi materijal (u daljem tekstu: sadržaj) – u vlasništvu su web portala Čivijaš radio Šabac Šabac, Savska 5, 15000 Šabac 060/588/661 (u daljem tekstu: Čivijaš radio Šabac), pri čemu su sva prava zadržana ukoliko negde nije naznačeno drugčije.

Korišćenjem ovog web-sajta ili drugih servisa koji su dostupni na njemu, pristajete na opšte uslove i pravila korišćenja ponašanja i delovanja na ovom sajtu (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Čivijaš radio Šabac zadržava pravo izmene svih opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave ili obaveštenja, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave na ovom sajtu. O promenama uslova korišćenja možete se obavestiti isključivo na stranicama – opšta pravila.

2. Zaštita i upotreba podataka


Zaštita vaših ličnih podataka i vaše poverenje, veoma su nam važni!. Čivijaš radio Šabac preduzima sve potrebne radnje i korake kako bi se osigurala zaštita vaših ličnih podataka. S druge strane, dužni ste da osigurate verodostojnost, tačnost, istinitost i potpunost podataka koje VI dajete. NE MOŽEMO GARANTOVATI da treća lica neće bez znanja ili odobrenja Čivijaš radio Šabac doći u posed tih informacija putem hakerskih upada u bazu podataka ili na drugi način na koji Čivijaš radio Šabac ne može da utiče (sposobni hakeri ulaze u baze podataka pentagona bele kuće kremlja i slično, i bilo bi iluzorno da mi garantujemo apsolutnu bezbednost).

Ukoliko koristite ,,oglasi015" saglasni ste s tim da sve informacije i ostale vrste podataka koje ste predali budu dostupni svim institucijama (državnih, sudskih i zvršnih kao i drugim organima)  koji su za njih zainteresovani, a sve to u skladu s uslovima korišćenja. Ovo se odnosi i na korišćenje vaših ličnih kontakata (e-maila, ip adresa, telefona...) od strane Čivijaš radio Šabac u svrhu slanja obaveštenja vezanih za oglas ili sadržaj, koji ste vi kao oglašavač predali na ,,oglasi015". Vaši podaci neće biti korišćeni u druge i svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja.

Čivijaš radio Šabac zadržava pravo na korekciju sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim  pravilima.
 3. Ponašanje korisnika


Vi ste sami odgovorni za sav sadržaj koji prenesete na ,,oglasi015" kao i za posledice koje iz toga proističu. Saglasni ste sa tim da ne koristite uslugu ,,oglasi015"kada želite

Sledeće: prenos bilo kog sadržaja na ,,oglasi015" čija bi objava značila kršenje autorskih prava ili drugih prava trećih osoba, kao i bilo kog zakona...!

 • korišćenje bilo koje ponuđene onlajn usluge ,,oglasi015" u nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje usluga koje nudi ,,oglasi015" za objavu ili bilo koju drugu cirkulaciju materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem, kao i onim koji se može smatrati klevetom. Takođe je zabranjena cirkulacija protivustavnih i ekstremističkih materijala grupa čiji je rad zakonom zabranjen. Zbog nepoštovanja ovih opštih uslova sa vaše strane ili treće strane koja koristi ili je koristila onlajn usluge ,,oglasi015" preko vašeg naloga momentalno ćemo vas blokirati/banovati i onemogućiti vam pristup našim veb-stranicama.

 • Davanje bilo kome vaših podataka za prijavu na ovaj oglasnik je najstrože zabranjeno

 • prenos i slanje cirkularnih mejlova ili pisama takodje

 • prenos sadržaja koji imaju softver! aplikacije, programe igrice ili „viruse” što narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera ,,oglasi015" ili drugih korisnika se odmah prijavljuje policijskoj službi za visokotehnološki kriminal sa svim vašim dostupnim informacijama.

 • davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije

 • uznemiravanje drugih korisnika

 • pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kojoj usluzi ,,oglasi015" koja nije dodeljena korisnicima, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu uopšte nije dozvoljeno.

 • sprovođenje aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih korisnika/članova

 • aploudovanje elektronske pošte, kao ni za prenošenje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, opscen, narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način je nepoželjan

 • nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način.


Čivijaš radio Šabac zadržava pravo da privremeno ili trajno blokira/banuje korisnike koji krše zakone, pravila pristojnog ponašanja i opšte uslove, ili iz drugih razloga koje Čivijaš radio Šabac smatra ozbiljnom zloupotrebom internet usluga ,,oglasi015" , a takođe i da ukloni neprihvatljiv sadržaj sa svojih veb-stranica.
 4. Kopiranje


Sadržaj objavljen na ,,oglasi015" kao i podaci na njemu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima. Kopiranje i/ili dopuna celog ili dela sadržaja, pogotovo u komercijalne ili reklamne svrhe, zahteva prethodno pismeno odobrenje Čivijaš radio Šabac. Svako drugo kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja Čivijaš radio Šabac zabranjeno je te podleže pravnim sankcijama budući da je u suprotnosti sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.
 


5. Zaštita logo-a

Izraz Čivijaš radio Šabac registrovan je zaštitni znak odnosno logo kao i logo oglasi015 logo oglasi015.com. Zabranjeno je korišćenje i prikaz ovih logo-a bez izričitog pismenog odobrenja Čivijaš radio Šabac.
 6. Poricanje garancije i ograničenje odgovornosti


Vlasnik ,,oglasi015" ne daju nikakve garancije niti odgovaraju:

 • za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu (koje unose registrovani korisnici)

 • za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko usluge ,,oglasi015" za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

 • za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Takođe, svesni ste i slažete se da Čivijaš radio Šabac neće biti odgovoran vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primarnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, dobre volje, korišćenja, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proizilaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi ,,oglasi015" za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja ,,oglasi015" kao i od drugih informacija, servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na ,,oglasi015" ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim.

 • za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa što su prouzrokovani, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van svake moći naše kontrole: problemi s internetom, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi s radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.


Stavovi izneti u okviru ,,oglasi015" nisu stavovi Čivijaš radio Šabac, već ih samo prenosimo „onakve kakvi jesu” te za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sâm, a Čivijaš radio Šabac će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, i to po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava.

Ako se pak oglašivač odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućuju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.
 7. Prestupi


Molimo vas da prijavite svako kršenje opštih uslova putem maila: civijasradio@gmail.com8. Sudska nadležnost


U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, Čivijaš radio Šabac i korisnik ovim putem saglasno određuju mesnu nadležnost suda u Šapcu.